Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn là công việc nghiêm túc đối với chúng tôi!

Duy trì quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi và người dùng ứng dụng di động là rất quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thu thập thông tin về bạn, bạn cần biết:

  • Các loại thông tin chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập nó;
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó;
  • Cách bạn có thể cập nhật thông tin đó hoặc giới hạn hoặc kiểm soát cách sử dụng.

Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật") mô tả cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, cho dù bạn là người mới trong dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng thường xuyên hay lâu năm, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để đọc cẩn thận chính sách bảo mật của chúng tôi, để bạn có thể hiểu các thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Sử dụng thông tin của bạn

Tổng quan về phần: Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin người dùng là nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web, hỗ trợ trang web và cải thiện các tính năng, hiệu suất và các yếu tố khác. Thông tin người dùng của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin người dùng của bạn mà không có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sẽ không tiết lộ hoặc phân phối danh sách người dùng của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai khác làm như vậy.

để nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo

Để phát triển và cung cấp nội dung và quảng cáo cho bạn được nhắm mục tiêu vào sở thích của bạn, chúng tôi sử dụng các phân tích được thu thập bởi các hệ thống được mô tả ở trên để xác định khu vực nào trên trang web của chúng tôi mà bạn thích dựa trên tần suất truy cập và sự tham gia của bạn với các khu vực đó . Chúng tôi có thể đưa ra các giả định hợp lý dựa trên trình duyệt của bạn đã cung cấp dữ liệu để nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo có liên quan cho bạn trên trang web của chúng tôi và các nơi khác nơi chúng tôi có thể đóng vai trò là bên thứ 3. Chúng tôi cũng có thể đưa ra các giả định địa lý và nhân khẩu học hợp lý dựa trên địa chỉ Ip được trình bày của bạn để nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo có liên quan.

để cung cấp thông tin liên lạc tương tác từ trang web

Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên lạc tương tác, chẳng hạn như thông báo hoạt động theo chủ đề hoặc đóng góp cho địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Truyền thông tương tác như vậy chỉ được cung cấp cho những người dùng đã cung cấp cho chúng tôi sự cho phép của chúng tôi để nhận chúng như một phần của hồ sơ người dùng của họ.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp e-mail làm nổi bật các tính năng, chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi mới trên trang web cho những người dùng đã cung cấp cho chúng tôi sự cho phép của chúng tôi để gửi thông tin liên lạc như một phần của hồ sơ người dùng của họ.

bảo mật

Tổng quan về phần: Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin người dùng của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn ngành để làm như vậy. Tất nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng không có truyền dữ liệu nào trên Internet được đảm bảo là an toàn 100%.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và tổ chức tiêu chuẩn công nghiệp tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin người dùng của bạn chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp cũng như truy cập và tiết lộ trái phép để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi coi dữ liệu như một tài sản phải được bảo vệ chống lại mất mát và truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu đó khỏi quyền truy cập trái phép của người dùng trong và ngoài công ty. Tuy nhiên, "bảo mật hoàn hảo" không tồn tại trên internet. Nếu bạn lo ngại rằng quyền riêng tư của bạn có thể đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được cung cấp dưới đây.

Quyền riêng tư của trẻ em

Tổng quan về phần: Trang web dành cho những người ít nhất 16 tuổi.

Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin người dùng nào đến chúng tôi-bao gồm thông tin như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của bạn. Chúng tôi không cố ý thu thập (chúng tôi cũng không muốn thu thập) bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin người dùng khác từ trẻ em dưới 16 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ dưới 16 tuổi, Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chấm dứt tài khoản tương ứng, nếu có. Chúng tôi khuyến khích bạn thảo luận về trang web với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Cách liên hệ với chúng tôi

Tổng quan về phần: Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc cách xóa hoặc sửa đổi thông tin người dùng hoặc sự đồng ý liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng e-mail tại [email protected].

Làm thế nào tôi sẽ biết nếu tuyên bố quyền riêng tư có được thay đổi không?

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi tài liệu nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ e-mail được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi.