Tin tức du lịch

Bà Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng ban Công tác đại biểu

Jun 26, 2024 IDOPRESS
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu.

Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ngày 25/6.

Bà Hải sẽ kế nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội cách đây gần 3 tuần.

Bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Giang Huy

Ban Công tác đại biểu là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập,có chức năng tham mưu,giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu,công tác tổ chức,cán bộ và thực hiện các chức năng khác theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội,Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu gồm Trưởng Ban,các Phó trưởng Ban do Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm,miễn nhiệm,cách chức. Trưởng ban Công tác đại biểu là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Ban.

Ban Công tác đại biểu khóa 15 ngoài bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban còn có ba Phó trưởng ban gồm bà Tạ Thị Yên và hai ông cùng tên Nguyễn Tuấn Anh.

Tiểu sử bà Nguyễn Thanh Hải. Đồ họa: Khánh Hoàng

Sơn Hà