THÀNH CÔNG không đứng đó và chờ bạn, hãy làm những gì mình ĐAM MÊ, đã ĐAM MÊ phải ĐAM MÊ cho TỚI.

Bạn nghĩ mọi thứ thật EASY? để theo đuổi ĐAM MÊ VÀ THÀNH CÔNG ở sẵn đó chờ bạn? Không, không easy như vậy đâu. Bởi lẽ sẽ có hàng nghìn điều khiến bạn ngừng lại ngay từ trong suy nghĩ.

Sợ bị đánh giá

Sợ thất bại nhưng NỖI SỢ chỉ là một sự lựa chọn và đó không phải là sự LỰA CHỌN của chúng tôi. Chúng tôi chọn sống với ĐAM MÊ VÌ KHÔNG CÓ CẢM GIÁC NÀO TUYỆT VỚI HƠN CẢM GIÁC LÀM ĐIỀU MÌNH ĐAM MÊ. ĐÃ ĐAM MÊ PHẢI ĐAM MÊ CHO TỚI.