Thẻ: xương rồng núi

Xương rồng thanh sơn mini để bàn

Xương rồng núi, xương rồng thanh sơn với hình dáng như những dãy núi hùng vĩ đại diện cho sự mạnh mẽ, vươn lên khó khăn, khắc nghiệt. Hiện nay, nó được trồng làm cảnh, trang trí, cây để bàn hút tia bức xạ máy tính, điện thoại. Chậu xương rồng thanh sơn mini hiện […]

Read more