Thẻ: tin tức

    Gần đây hội thánh chúa trời hoạt động mạnh mẽ lợi dụng danh nghĩa mở các văn phòng đại diện, công ty buôn bán hàng đa cấp, trung tâm trá hình…tuyên truyền, phát triển tổ chức gây nhiều phức tạp về trật tự và vi phạm pháp luật trong việc hoạt động TÔN […]

Read more