Xương rồng bánh sinh nhật một trong những loài xương rồng nở hoa rất đẹp và nhiều là cây rất dễ chăm sóc dùng để trang trí, để bàn làm việc, bàn học…

Hình ảnh hoa xương rồng bánh sinh nhật

Xem chi tiết đặc điểm, cách chăm sóc của xương rồng bánh sinh nhật tại đây